Testnevelés

Tájékoztatás a testnevelés tárgyról

 1. A testnevelés megtalálása a Neptunban: Tárgyak -> Tárgyfelvétel -> a következő dolgok legyenek beállítva:  Félév: 2014/15/2 , Tárgytípus: Minden intézményi tárgy -> Tárgyak listázása


2. A testnevelés tantárgyfelvétel 2015.február 04-én 16:00 órától lehetséges a NEPTUN rendszerben az orvosi karok hallgatóinak, míg a többi karnak 2015. február 11-én reggel 6:00 órától.

A tárgyfelvételi időszak 2015. február 20-án 20:00 órakor lezárul.


A testnevelés órák 2015. február 16-tól kezdődnek.  

 Fontos tudnivalók fizetős szolgáltatást választó hallgatóknak:
- Mindenkinek, aki fizetős fitness szolgáltatást vett fel, hetente minimum 2 alkalommal kötelező megjelennie!
- FÉLÉV VÉGÉN A HUNGAROFIT PRÓBÁT MEGHATÁROZOTT MINIMUM SZINTEN KELL TELJESÍTENI A FITNESSTERMI SZOLGÁLTATÁST FELVETT HALLGATÓKNAK ÉS A VERSENYSPORTOLÓKNAK!


FONTOS! Bármilyen felmerülő kérdés esetén először a DE Testnevelés ügyrendjét kell elolvasni, ez általában tartalmazza a válaszokat! Letölthető: a www.sport.unideb.hu oldal /Testnevelés/ menüpontban.  


JÓ TUDNI, hogy ha valaki már jelentkezett egy testnevelés kurzusra, de mégis más szabad helyre akar jelentkezni, akkor nem kell leiratkoznia a tárgyról csak a kurzust kell törölni és az adott tárgyon belül bármely más kurzusra át lehet jelentkezni, a módosítások mentése gombbal.

Végzősöknek indokolt esetben lesz rá lehetősége, hogy az oktatóval előre egyeztetett órákra az elektronikus tárgyfelvétel lezárása után jelentkezzenek 2015. február 27-ig a testnevelési csoportok irodáiban.
Ehhez a www.sport.unideb.hu oldal /Testnevelés/ menüpontban található “Oktatói engedély” című formanyomtatvány alsó részét kell a kiválasztott óra oktatójával aláíratni SZIGORÚAN 2015. február 4-e és 2015. február 27-e között, és ugyanebben az időszakban a Testnevelési Csoportoknál a NEPTUN-os ügyintézőt keresni az aláíratott nyomtatvánnyal.

Felmentések:

az egészségügyi és a versenysport felmentéseket 2015.február 27-ig kell leadni a testnevelési csoportok irodáiban, a testnevelés ügyrendben meghatározott módon. A felmentésekhez kitöltendő formanyomtatvány és a testnevelés ügyrend a www.sport.unideb.hu oldalról a /Testnevelés/ menüpontban letölthető.
A DEAC szakosztályaiban sportolóknak is határidő szerint le kell adni a versenysport felmentési kérelmüket, lehetőség szerint a technikai vezetők szakosztályonként összegyűjtve tegyék ezt meg.
FONTOS!!! – Aki VERSENYSPORT vagy EGÉSZSÉGÜGYI felmentési kérelmet ad le, annak NEPTUNBAN fel kell vennie a TES-versenysport, ill. a TES-eü.felmentés nevű kurzust!

Tantárgyelfogadás: más intézményben teljesített testnevelés órákat a testnevelés ügyrend szerint a sportközpont vezetőjénél lehet elfogadtatni a tantárgyfelvételi időszakban. Formanyomtatvány a www.sport.unideb.hu oldalon a /Testnevelés/ menüpontban letölthető. A Debreceni Egyetemen képzési szintenként (BSc, MSc) csak egyszer kell teljesíteni a testnevelés követelményeket, ennek ügyintézését a neptunban, a kari adminisztrátorok végzik, egyeztetve a Tanulmányi Osztállyal.

Kérdések:

esetleges kérdésekkel az oktatókhoz vagy a testnevelési csoportok irodáihoz kell fordulni. A tantárgyfelvételi időszakban email-ekre NEM VÁLASZOLUNK.